• Ράσπα ποδιών με ξύλινη λαβή

  • ΤΡΟΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – CYCLONE VAC

  • Φίλτρα μίας χρήσης απορροφητήρα – MIRACLE

  • Marathon N7

  • Marathon 3 Champion

  • Marathon 3 Mighty

  • Marathon N2

  • Χειρολαβή Marathon H38L

  • Χειρολαβή Marathon SH20N